Privacy Statement – Sunbeam Yachts Nederland

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sunbeam Yachts Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sunbeam Yachts Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sunbeam Yachts Nederland verstrekt.

Sunbeam Yachts Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Sunbeam Yachts Nederland gegevens nodig heeft:

Sunbeam Yachts Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Sunbeam Yachts Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Sunbeam Yachts Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Sunbeam Yachts Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sunbeam-yachts.nl. Sunbeam Yachts Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Sunbeam Yachts Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sunbeam Yachts Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sunbeam Yachts Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sunbeam Yachts Nederland op via info@sunbeam-yachts.nl

Sunbeam Yachts Nederland is als volgt te bereiken:
Veerdam 5
4484 NV Kortgene
Nederland
Telefoon: +31(0)111 67 28 90
E-mailadres: info@sunbeam-yachts.nl

Kamer van koophandel: 22057282
BTW nummer: NL 813995206B01